Soutěž FUTEURISTA

Filozofická a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s organizací Generation Europe vyhlašují soutěž pro studenty středních škol a jejich učitele.

Zapojit se můžete i Vy, představte nám Vaší vizi o budoucnosti Evropy!

Zapojte se za pomoci vzdělávací počítačové simulace Evropa 2045 do řízení státu Evropské unie a soutěžte s námi. Sehrajte se svou třídou jednu nebo více partií simulace a v roli žurnalistů budoucnosti přineste horké novinky o aktuálních událostech z Vašich her! Zakážete nošení náboženských symbolů? Uvolníte ze svého rozpočtu finance na výzkum rakoviny nebo na cestu první posádky na Mars? Budou ve Francii za osmihodinovou pracovní dobu stávkovat roboti?

Studenti se mohou zúčastnit soutěže zasláním jednoho z následujících příspěvků:

 • televizní video reportáž nebo fotoreportáž z průběhu hraní simulace;
 • televizní video reportáž nebo fotoreportáž o událostech z vybraného roku simulace;
 • titulní novinová strana týkající se společenského a politického dění v Evropě ve vybraném roce simulace, včetně grafiky;
 • vědecko-technická příloha novin z vybraného roku simulace.

V jednom týmu mohou být nejvýše 3 studenti nebo studentky. Každý tým může pracovat s učitelem v roli konzultanta, učitel se nicméně nesmí přímo podílet na vytváření příspěvků do soutěže. Nadčasové, zajímavé a podnětné příspěvky budou publikovány na internetové stránce Evropa2045.cz, webu určeném pro uchazeče Univerzity Karlovy v Praze a portálu dění v Evropě Dvorek.eu.

Každý člen nejlepšího týmu získá elektronickou čtečku a učitel - konzultant poukaz na nákup elektroniky v hodnotě 1 000 Kč. Týmy, které se umístí na druhém a třetím místě, obdrží hodnotné věcné ceny.

Slavnostní předání proběhne na konci roku 2012 na půdě Filozofické fakulty UK v Praze za účasti děkana Doc. PhDr. Michala Stehlíka, PhD.

Pravidla soutěže:

 • Evropa 2045 je určena studentům středních škol a jejich učitelům. Pro získání herního účtu požádejte svého učitele/ku, kteří mohou kontaktovat Generation Europe a zaregistrovat se prostřednictvím formuláře.
 • Po sehrání jedné nebo více partií Evropy 2045 ve třídě vytvořte svůj příspěvek (televizní video reportáž, titulní novinovou stránku, nebo vědecko-technickou přílohu) a pošlete ho do 15. 4. 2012 na e-mail michaela-zavináč-generationeurope.cz
 • Pokud vytváříte titulní stránku novin nebo novinovou přílohu, vytvořte ji s texty, obrázky, ucelenou a originální grafikou. Dodržujte novinový formát – hlavičky, nadpisy, data, komentáře, sekce (svět, zahraničí, příspěvky čtenářů, ale i např. zábava, horoskopy apod. Fantazii se meze nekladou!) Příspěvek pošlete ve formátu .pdf, .jpg nebo ve fulltextové podobě pro web.
 • Pokud vytváříte televizní video reportáž, dodržjte formát reportáže. Své video uploadujte na YouTube a pošlete nám link, nebo použijte služby Úschovna.cz.
 • Vítězné příspěvky vybere odborná porota složená za zástupců Filozofické a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Generation Europe. Hodnocena bude orginalita, napodobení vybraného formátu, stylistická a gramatická úroveň (v případě textu), kritické zpracování tématu, vyspělost příspěvku, grafické a technické zpracování, vtipnost.

Vzdělávací počítačovou simulaci Evropa 2045 vytvořila nezisková organizace Generation Europe ve spolupráci s  Filozofickou a Matematicko-Fyzikální fakultou Univerzity Karlovy, Asociací pro mezinárodní otázky, sdružením CIANT a Gymnáziem Sázavská. Evropa 2045 studentům a jejich učitelům představuje systém a fungování Evropské unie. V reálném prostředí si mohou vyzkoušet různé varianty řízení, politické a společenské ideologie. Každý student v simulaci zastupuje jeden stát Evropské unie, který spravuje a reprezentuje v diplomatických jednáních. Spojuje tak v sobě pravomoci, které jsou ve skutečnosti většinou rozděleny mezi hlavu státu, vládu a parlament. Simulace funguje jako multiplayer online tahová strategie, každá partie je rozdělena na několik kol a všechny státy v dané partii jsou řízeny hráči.

V simulaci je každý stát veden určitou vizí, může to být Zelená Evropa, která ze chrání hlavně životní prostředí, Konzervativní Evropa, která se vrací k tradičním a křesťanským hodnotám, případně můžete usilovat o Evropu, která s přijímá genové inženýrství a plánuje cestu na Mars. O svých návrzích pak studenti diskutují a hlasují. Evropa 2045 simuluje reálný chod politických, ekonomických a sociálních institucí a okamžitě reaguje na všechny akce hráčů. Záleží jen na nich, jak bude Evropa v budoucnosti vypadat.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy tradičně usiluje o rozvoj kritického myšlení v naší společnosti a podporou soutěže futEUrista se snaží podnítit českou mládež k zamyšlení nad aktuálními problémy moderní doby a posílit rozvoj aktivního občanství.

Pro učitele:

 1. Evropa 2045 je výuková počítačová simulace určená pro střední školy. Slouží pro výuku o problematice Evropské unie a k osvojení klíčových kompetencí, jako je například schopnost vyjednávat, argumentovat a pracovat v týmu. Hra je navržena pro 8 – 24 studentů, ale může ji hrát i vyšší počet hráčů.
 2. Uplatní se především ve výuce základů společenských věd, politologie, ekonomie a zeměpisu. Hra pokrývá následující průřezová témata environmentální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, výchova demokratického občana a multikulturní výchova.
 3. Evropa 2045 je zdarma k dispozici všem středním školám v České republice. Pro její používání je potřeba mít pouze běžný počítač s připojením na internet (je vhodné mít alespoň jeden počítač na každé dva studenty). Hru není třeba na počítači instalovat.
 4. Simulaci mohou studenti používat pouze se svým učitelem. Učitel, který se zaregistruje na webové stránce http://www.evropa2045.cz/, má právo zakládat pro studenty nové hry. Učitel také řídí průběh každé hry a doplňuje ji svým výkladem.
 5. Minimální čas pro hru jsou 3 – 4 hodiny (v rámci jednoho intenzivního semináře), maximální několik měsíců (při hře na delší časové období).
 6. Součástí Evropy 2045 je encyklopedie o Evropské unii, která je volně přístupná na výše uvedených stránkách. Pro usnadnění práce s hrou jsme pro vás připravili 11 výukových lekcí tematicky navazujících na Evropu 2045 (viz „Metodický manuál Evropa 2045“) a školení pro učitele zdarma, která jsou naplánována na:
  • Brno: pondělí 28. listopadu, 9.30 – 13.30
  • Ostrava: úterý 29. listopadu, 9.30 – 13.30
  • Hradec Králové: čtvrtek 8. prosince, 9.30 – 13.30
  • Ústí nad Labem: úterý 24. ledna, 9.30 – 13.30
  • Plzeň: středa 25. ledna, 9.30 – 13.30

Kapacita je omezená, prosím hlaste se co nejdříve e-mailem na michaela-zavináč-generationeurope.cz

Soutež na Facebooku:

V případě Vašich dotazů nebo připomínek, nás neváhejte kdykoliv kontaktovat: Michaela Buchtová, michaela-zavináč-generationeurope.cz, tel. 734 820 615.


Warning: require_once(layout/menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/soutez.php on line 118

Fatal error: require_once(): Failed opening required 'layout/menu.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/soutez.php on line 118